DEU      RUS

Uus: Jutlus eesti keeles, 08.03.2009 / Pühapäev Reminiscere

Tere tulemast!

Saksakeelsed luterlikud kogudused Eestis on koondatud Saksa Lunastaja Kogudusse (Nõmme Saksa Lunastaja Kogudus). Meie kogudus on eriline selle poolest, et me ei ole Saksa Evangeelse Kiriku (EKD-Evangelische Kirche Deutschlands) diasporaakogudus, vaid kuulume EELK-sse (Eesti Evangeelne Luterlik Kirik). Koguduse sakslasest kirikuõpetaja on EELK pastor. Sellise tänapäeval üsna haruldase osaduse tingib saksa päritolu luterlaste aastasadade pikkune traditsioon Eestis.

Meie kogudusse kuuluvad nii erinevatest piirkondadest pärit sakslased (sh nii baltisakslased, volgasakslased kui pärast Eesti iseseisvumist Saksamaalt Eestisse elama asunud) kui saksa keele ja kultuuri vastu huvi tundvad eestlased. Usk ühte Jumalasse, Ülestõusnud Jeesusesse Kristusesse, aitab meil sõltumata päritolust elada ühist koguduseelu läbi jumalateenistuste, hingehoiu, pühapäevakooli, vestlusringide ja piiblitundide.

Saksa Lunastaja Kogudus on registreeritud Tallinnas. Tartus elavad koguduseliikmed, kelle seas on palju aktiivseid noori inimesi, kogunevad jumalateenistusteks Tartu Maarja koguduse kirikusaali. Kuna mõned koguduseliikmed elavad ka Viljandi ümbruskonnas, toimuvad sealgi reeglipäraselt jumalateenistused.

Reeglipäraselt toimuvad meie koguduses:

Tallinn:

Jumalateenistused iga kuu 2. ja 4. pühapäeval kell 15.00 Rootsi Mihkli Kirikus Tallinna vanalinnas aadressil Rüütli 9. Jumalateenistusele järgneb kirikukohv.

Lastejumalateenistus iga kuu teisel laupäeval algusega kell 11.00 EELK Usuteaduse Instituudis aadressil Pühavaimu 6.

Piiblitund iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.00 Raekoja platsil aadressil paiknevas Matkamaja hoones.

Stammtisch iga kuu esimesel neljapäeval algusega kell 19.00 Baieri Keldris aadressil Roosikrantsi 2A.

Tartu:

Jumalateenistused iga kuu esimesel pühapäeval algusega kell 17.00 EELK Maarja koguduse kirikusaalis aadressil Õpetaja 5. Jumalateenistusele järgneb kirikukohv.

Lastejumalateenistus ja vestlusring vt. koguduse lehest.

Stammtisch iga kuu 15.kuupäeval algusega kell 19.00 Wildes.

Viljandi:

Jumalateenistused iga kuu 3.pühapäeval algusega kell 16.00 Pauluse kirikus aadressil Kiriku 5.


Meil on hea meel Teie küsimuste ja ettepanekute üle. Juhul, kui Te soovite, et Teile saadetaks reeglipäraselt meie koguduse lehte ja kutseid koguduse üritustele, kirjutage oma soovist palun aadressil matthias.burghardt@eelk.ee.

Kontakt:
Deutsche Erlösergemeinde Estland (Saksa Lunastaja Kogudus)
Pühavaimu 6 (Heiliggeiststr. 6)
EST-10123 Tallinn, Estland
Pastor Matthias Burghardt, mobiil: 53405948, tel/fax: 6080104

Koguduse arveldusarve:
EELK Nõmme Saksa Lunastaja Kogudus
Hansapank (SWIFT/ BIC HABAEE2X)
Konto 1120045614 (IBAN: EE702200001120045614)
Annetuste puhul lisage palun oma aadress ja annetuse eesmärk.

Õnnistussooviga,
Pastor Matthias Burghardt